top of page

VELKOMMEN HOS TANDLÆGETEAMET MOHSEN DASDAR

Hvad vil et første besøg hos en tandlæge indebærer, vil du måske spørge dig selv.

Dit første besøg hos os vil foregå på den måde, at når du møder op til din aftalte tid vil du modtages af vores altid smilende receptionist og blive registeret i vores kartotek. 

Så vil du bydes velkommen af den tandlæge som du har en aftale hos og tandlægen vil normalt starte med at høre om din henvendelsesårsag og ud fra din årsag snakke med dig om det videre forløb.

Hvis du henvender dig med ønske om at få et eftersyn, vil tandlægen starte med at oprette din journal, da denne er lovpligtig.

Ved oprettelsen af journalen vil dit tandsæt registreres med alle de synlige behandlinger der er foretaget på dit tandsæt og undersøge din mund og tandsættet for evt. sygdomme. Hvis du ikke har været til tandlæge i mere en 1 år vil der anbefales at tage 2 røntgenbilleder, da disse er et meget vigtigt hjælpemiddel for diagnosticering af evt. huller mellem tænderne eller under fyldningerne.

Efter undersøgelsen vil vi i de fleste tilfælde rense tænderne, så belægninger og tandsten fjernes og du vil informeres om hvilke gruppe (grøn, gul eller rød) du tilhører og med hvilket interval du vil blive indkaldt til det næste eftersyn.

 

Hvis der er fundet behandlingskrævende tilstande i tandsættet vil der aftales en ny tid for videre behandling, inden det næste eftersyn.

Hvis dit første besøg hos os handler om et ønske om at få behandlet et på forhånd kendt problem, vil vi inden starten på behandlingen, fortælle dig hvilke behandlingsmuligheder der findes og give dig et prisoverslag for hver behandlingmulighed. Vi vil selvfølgelig gennemgå behandlingsproceduren og prognosen med dig og starte behandlingen når du har givet os dit sammenstykke.

Vi er specielt gode til at behandle folk med tandlægeskræk og bliver tit anbefalet af mange af dem.

bottom of page