top of page
KIRURGISKE PROCEDURER

Visdomstænder

Visdomstanden er den bagerste tand i tandsættet og bryder normalt frem i de sene teenage år. I de fleste tilfælde kan der opstå problemer ved frembrud. Hvis visdomtanden har en vanskelig frembrudsretning, kan den være svær at holde ren, og der kan opstå caries i tanden eller betændelse omkring tanden (pericoronitis). Det vil oftest være nødvendigt med en operation der indebærer fjernelse af visdomstanden grundet den vanskelige placering. Proceduren kan beskrives i følgende fire trin.

  1. Lokalbedøvelse.

  2. Tandkødet skubbes til siden, så hvisdomtanden er blotlagt.

  3. Visdomstanden fjernes i en eller flere dele.

  4. Tandkødes syes sammen og man får fjernet stingene 7 dage efter.

Crownlengthening (krone forlængelse):

Denne behandling foretages af vores specialist, i tilfælde hvor man har en tand som skal have en krone, men hvor kanten af tanden ikke ligger 2mm over knogleniveau. Det er nemlig meget vigtigt for holdbarheden af den krone som laves, at der er 2mm sund tandsubstans mellem kronekanten og knoglen (Biologisk bredde).

Sinusløft:

Denne behandling foretages af vores specialist, i de tilfælde hvor der er behov for et implantat i kindtandsområdet i overkæben, men hvor Bihulen (sinus maxillaris) fylder så meget, at der ikke er nok kæbeknogle i højden til at indsætte et implantet. Sinusløft inddeles i lukket (internal approach) og åben (external approach) sinusløft. Bihulen løftes ved disse procedurer. Ved den lukkede sinusløft indsættes implantatet samtidigt og der kan evt. indsættes knoglesubstitut. Ved den åbne sinusløft indsættes en membran og knoglesubstitut, for at holde bihulen oppe. Hvis knoglekvaliteten og kvantiteten (højde), er optimal, kan implantatet indsættes med det samme, ellers skal den nyindsatte knogle have ro i 6 måneder, herefter kan implantatet indsættes.

bottom of page